Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 

1. Eigen risico & aansprakelijkheid

1.1 Nusa Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.2 Nusa Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.3 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Nusa Yoga of de locatie, dienen te worden vergoed.

1.4 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.5 Heb je een blessure, ben je zwanger of is er iets anders wat goed is te delen met mij voor het beoefenen van je yogales, laat het mij dan voor de les even weten.

1.6 Nusa Yoga heeft het recht om wijzigingen in het rooster door te voeren. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd per mail, website of sociale media.

 

2. Lidmaatschap en deelname

2.1 Je sluit om deel te nemen aan de les een yoga-abonnement af of koopt losse  lessen waarmee je kunt deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een abonnement van Nusa Yoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer je geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien je niet bij de les aanwezig kan zijn en je je hebt afgemeld (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Nusa Yoga en mits er plaats is. Als je binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet komt opdagen kun je deze les niet inhalen.

2.5 Bij afwezigheid van de workshop/ retreat zonder bericht vooraf vindt er geen restitutie plaats en bestaat er geen recht op het nogmaals volgen er van op een later tijdstip  

2.6 Bij vakantie en/of ziekte loopt het abonnement door, tenzij in overleg anders wordt besloten.

 

3. Betalingen  en opzeggen

3.1 De betaling van lessen, workshops, retreats vindt plaats middels een tikkie. Bij maandelijkse abonnementen is dit voor de 1e van de maand. Indien gewenst kun je in overleg het bedrag ook overmaken.

3.2 Een abonnement is doorlopend, totdat je opzegt.

3.3 Voor het opzeggen van het abonnement geldt een maand opzegtermijn vanaf het begin van de maand. De opzegging dient per email doorgegeven te worden.  (dus zeg je 15 april op dan wordt je abonnement per 1 juni beeindigd).  

 

4. Feestdagen, ziekte, vakantie en annulering lessen

4.1 Een les wordt door Nusa Yoga geannuleerd bij nul (0) tot drie (3) studenten. Het minimum aantal studenten voor een les om door te gaan is vier (4). 

4.2 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte van de leraar ) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Nusa Yoga. Er vindt geen restitutie van de les plaats bij het annuleren van een les.

4.3 Opzegtermijn van je abonnement is 1 maand. 

4.4 Op feestdagen en schoolvakanties is Nusa Yoga gesloten.

4.5 Wanneer een workshop wordt geannuleerd vindt restitutie van het deelnamegeld  plaats.

4.6 Bij annulering van deelnemer tot 7 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% in rekening gebracht. Daarna vindt geen restitutie meer plaats, maar is de inschrijving wel overdraagbaar. 

 

5. Wijzigingen prijzen & lesrooster

5.1 Nusa Yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en website.

5.2 Nusa Yoga behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster en de locatie te wijzigen.